Bạn đang ở: Trang chủ / Français / Musique / Chansons / Merci la vie

Merci la vie

- Webmaster cập nhật lần cuối 02/07/2014 22:36
"Cho đời chút ơn", traduit par Đức Nguyễn, Hạnh Trần & Dung Huỳnh


Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
Làm lời lá bay trên đường đi
Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
Làm hồng chút môi cho em nhờ

Môi thiên đường hót chim khuyên
Ôi tóc trầm ướp vai thơm
Ta nghe đời rất mênh mông
Trong chân người bước chầm chậm

Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
Em là phấn thơm cho rừng chút hương
Là lời hát ca cho trần gian
Dưới phường phố kia có người nhớ em
Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường.


Un jour, je t’aperçois sur mon chemin
Mon cœur s’emplit soudain d’une joie étrange
Je me retrouve dans les feuilles
Valsant à tes pas qui s’éloignent
Je me vois dans ce rayon de soleil
Maquillant tes lèvres de son éclat

Oh pinson, quelle sublime mélodie!
Oh cheveux, effluves de santal embaumant ces épaules!
Je sens l’immensité de la vie
Au fil de tes pas qui, doucement, s’éloignent

Fais venir l’aurore avec tes pas.
Fais rayonner ma vie avec la traîne de ta robe
Tu es le pollen parfumant la forêt
Tu es le chant glorifiant ce monde
Sais tu, qu’au bout de cette ville, je brûle d’amour
Et toute la nuit, rêve au paradis ?

Trịnh Công Sơn


Traduit par
Đức Nguyễn, Hạnh Trần & Dung Huỳnh

Montréal, Québec, Canada
Mars 2006

Các thao tác trên Tài liệu