Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Nhạc soạn cho ghita / Tuổi đá buồn

Tuổi đá buồn

Nhạc Trịnh Công Sơn, Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar


Võ Tá Hân chuyển soạn cho Guitar

tuoida-1.jpg
tuoida-2.jpg

Các thao tác trên Tài liệu