Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / CD "Hạ Huyền 2" / CD "Hạ Huyền 2"

CD "Hạ Huyền 2"

- Webmaster cập nhật lần cuối 07/04/2015 17:07
Giang Trang hát nhạc Trịnh Công Sơn, 2015

Bìa CD Hạ Huyền 2

Trịnh Công Sơn | music
Thanh Phương | arrangement, ghitar
Giang Trang | vocal
Vân Mai | Vietnamese 16-string zither
Lê Thư Hương | flute
Trọng Kiều | piano
Thanh Phương Studio
thankbrand design

Các thao tác trên Tài liệu