Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / CD "Như tiếng thở dài"

CD "Như tiếng thở dài"

- Webmaster cập nhật lần cuối 21/07/2014 09:35
Trinh Công Sơn. Phương Nam Film sản xuất năm 1997.

 

Bìa CD Như Tiếng Thở Dài

Thực hiện: Trịnh Công Sơn
Hòa âm: Bảo Phúc
Keyboard: Bảo Phúc
Bass: Liv Urosevic
Drum: Peter Pticter
Guitar: Trung Nghĩa

Sản xuất: Phương Nam Film, năm 1997

The reference library on Trinh Cong Son's works  06 - Một Cõi Đi Về

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  01. Em đi bỏ lại con đường

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  02. Ra đồng giữa ngọ

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  03. Xin trả nợ người

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  04. Bống không là bống

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  05. Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  06. Có một ngày như thế

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  07. Hoa xuân ca

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  08. Như tiếng thở dài

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  09. Hôm nay tôi nghe

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  10. Chiếc lá thu phai

Trịnh Công Sơn hát

Các thao tác trên Tài liệu