Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / CD "Tôi sẽ nhớ"

CD "Tôi Sẽ Nhớ"

Thanh Hải và Trịnh Công Sơn, 1980.

Các thao tác trên Tài liệu