Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / Băng Quán Văn / Diễm xưa (QV)

Diễm xưa (QV)

Khánh Ly hát tại Quán Văn, 1966-1967

— audio/mp3, 604 KB (618792 bytes)

Các thao tác trên Tài liệu