Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / Băng Quán Văn / Nhìn những mùa Thu đi (QV)

Nhìn những mùa Thu đi (QV)

Khánh Ly và TCS song ca tại Quán Văn, 1966-1967

— audio/mp3, 774 KB (792888 bytes)

Các thao tác trên Tài liệu