Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / Băng Quán Văn / Ru em từng ngón xuân nồng (QV)

Ru em từng ngón xuân nồng (QV)

Khánh Ly hát tại Quán Văn, 1966-1967

— audio/mp3, 715 KB (732624 bytes)

Các thao tác trên Tài liệu