Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / Băng Quán Văn / Tình ca của người mất trí (QV)

Tình ca của người mất trí (QV)

Khánh Ly hát tại Quán Văn, 1966-1967

— audio/mp3, 1.10 MB (1151450 bytes)

Các thao tác trên Tài liệu