Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / Băng Quán Văn / Xin mặt trời ngủ yên (QV)

Xin mặt trời ngủ yên (QV)

Khánh Ly hát tại Quán Văn, 1966-1967

— audio/mp3, 701 KB (718586 bytes)

Các thao tác trên Tài liệu