Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / CD "Tôi sẽ nhớ" / 01 - Như Hòn Bi Xanh.mp3

01 - Như Hòn Bi Xanh.mp3

Trịnh Công Sơn và Thanh Hải hát, CD Tôi sẽ nhớ, 1980

01 - Nhu Hon Bi Xanh.mp3 — audio/mp3, 3.28 MB (3443762 bytes)

Các thao tác trên Tài liệu