Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Ở trọ

Ở trọ

- Webmaster cập nhật lần cuối 31/08/2014 15:24
Trịnh Công Sơn, 1973

Trịnh Công Sơn hát
CD "Tôi Sẽ Nhớ", 1980

1. Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre ... í ... a
Dòng sông ... í ... a
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

2. Sương kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Miền xa ... í ... a
Trời đất ... í ... a
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

3. Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng không ... í ... a
Người xinh ... í ... a
Tim em gửi trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

4. Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Người xinh ... í ... a
Kiều xinh ... í ... a
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

5. Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ngàn năm ... í ... a
Buồn như ... í ... a
Ô hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Chú thích
Thái Kim Lan thuật lại, năm 1977, sau khi trở về thăm nhà "Ngày rời Huế, lúc chia tay, Sơn đã đem đến tặng tôi ba bài hát viết tay trên trang giấy học trò (...), bài nói trên (Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui), Ở trọ, Biết đâu nguồn cội, hai sáng tác mới phối họp điệu dân ca và nhạc soul mà Sơn đắc ý". Như vậy có thể hiểu rằng, bản này ra đời năm 1977. (TKL, Trịnh Công Sơn - nơi vùng ưu tư thành tiếng du ca", Diễn Đàn, số 111, tháng 10/2001. In lại trong Trịnh Công Sơn, Cuộc đời, âm nhạc, thơ, hôị hoạ và suy tưởng, tr. 81-104).
Bài này còn có tên khác là "Cõi tạm".

Các thao tác trên Tài liệu