Bạn đang ở: Trang chủ / Français / Musique / Chansons / La goutte d’eau sur une feuille de lotus

La goutte d’eau sur une feuille de lotus

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 22:21
"Giọt nước cành sen", traduit par Léon Remacle.


Ngàn năm giọt nước có buồn không
Có buồn không, có buồn không
Sao vẫn long lanh dưới ánh hồng
Mà vẫn long lanh, vẫn long lanh
Trên cánh sen vàng ai biết ddược
Ngàn năm giọt nước có buồn không
Ngàn năm giọt nước có buồn không.


Depuis l’éternité goutte d’eau es-tu attristée
Es-tu attristée, es-tu attristée
Pourquoi continues-tu sous le soleil à scintiller
Toujours à scintiller, toujours à scintiller
Sur une feuille de lotus doré, qui te connaît
Depuis l’éternité goutte d’eau es-tu attristée
Depuis l’éternité goutte d’eau es-tu attristée.

Traduit par Léon Remacle
22/05/2007

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Léon Remacle