Bạn đang ở: Trang chủ / Français / Musique / Chansons / La mer demeure à jamais

La mer demeure à jamais

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 22:21
"Biển nghìn thu ở lại", traduit par Léon Remacle.


Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi

Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi.


La mer bat le rivage
Le rivage bat la mer dans un remue-ménage
Ne vous battez-pas… Oh ! La mer sera délavée
Ne raye pas de nom, par amour ne va pas déchirer
La mer c’est toi, amère et sucrée dans son immensité
La mer demeure à jamais, à jamais avec un chagrin muet

La mer bat le rivage
Le rivage bat la mer dans un remue-ménage
Ne vous battez-pas… Oh ! La mer sera délavée
Ne raye pas de nom, par amour ne va pas déchirer
La mer c’est toi, amère et sucrée dans son immensité
La mer demeure à jamais, à jamais avec un chagrin muet.

Traduit par Léon Remacle
26/03/2007

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Léon Remacle