Bạn đang ở: Trang chủ / Français / Musique / Chansons / Que dorme le soleil bien sage

Que dorme le soleil bien sage

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 22:21
"Xin mặt trời ngủ yên", traduit par Léon Remacle.


Một ngày ngày đã qua
Ôi một ngày ngày chóng qua
Một chiều một ngày âm thầm đã
Đã trôi đi không còn gì

Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè
Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương
Còn có ai không còn người
Ôi nhân loại mặt trời và em thôi
Này đôi môi xin thương người
Ôi nhân loại mặt trời trong tôi

Một ngày ngày đã qua
Ôi từng ngày từng xót xa
Một chiều một ngày tay người đã
Thả mây bay cho đường dài

Sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại
Thuở hồng hoang đã thấy
Đã xanh ngời liêu trai
Còn có ai trên cuộc đời
Ôi nhân loại còn người và tôi thôi
Rồi lang thang như mây trời
Ôi nhân loại còn người trong tôi

Mặt trời đã ngủ yên
Xin mặt trời hãy ngủ yên
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng

Người hãy nhớ hãy nhớ hoài
Người hãy nhớ hãy nhớ đời
Người hãy nhớ hãy nhớ người
Hãy nhớ người hãy nhớ người
Hãy nhớ người.


Un jour, un jour est passé
Ô un jour, un jour si vite passé
Un soir, un jour sans bruit déjà
Déjà s’en est allé ; il n’en est rien resté

Hélas la guerre a emporté mes amis
Epuisé l’alezan a péri sur la colline de la patrie
Reste-t-il quelqu'un, plus personne ici
Ô humanité, le soleil et seulement toi
Aimez-moi, lèvres que voici
Ô humanité, le soleil est en moi

Un jour, un jour est passé
Ô chaque jour, chaque chagrin
Par un soir, un jour, de tes mains
En ce long chemin tu as laissé les nuages s’envoler

Après la guerre, Ô pays de légendes
Pour avoir vu chaos et bouleversements
Où a resplendi une époque de roman
Restera-t-il quelqu’un en ce monde
Ô humanité, il ne restera plus que toi et moi
Nous serons alors comme nuages qui vagabondent
Ô humanité, il ne restera plus que toi en moi

Le soleil s’est déjà endormi, serein
Que dorme le soleil bien sage
Pense à emporter avec toi des bagages
Pour traverser la voûte déserte du ciel, éden lointain
Pense à emporter avec toi des bagages
Pour traverser la voûte déserte du ciel, éden lointain

Souviens-toi, sans cesse souviens-toi
Souviens-toi, pour la vie souviens-toi
Souviens-toi, souviens-toi de moi
Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi
Souviens-toi de moi.

Traduit par Léon Remacle
12/06/2007

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Léon Remacle