Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2011] 10 Năm Nhớ Trịnh Công Sơn / Video : Khánh Ly hát "Gọi tên bốn mùa"

Video : Khánh Ly hát "Gọi tên bốn mùa"

trong Đêm nhạc "10 năm với Trịnh Công Sơn", do Hội văn hoá Trịnh Công Sơn tổ chức ngày 11.06.2011 tại Grand Théâtre les Gémeaux, Sceaux, Pháp.

Các thao tác trên Tài liệu