Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2011] 10 Năm Nhớ Trịnh Công Sơn / Video : Khánh Ly và Thanh Hải hát "Tôi sẽ đi thăm"

Video : Khánh Ly và Thanh Hải hát "Tôi sẽ đi thăm"

trong Đêm nhạc "10 năm với Trịnh Công Sơn", do Hội văn hoá Trịnh Công Sơn tổ chức ngày 11.06.2011 tại Grand Théâtre les Gémeaux, Sceaux, Pháp.

Các thao tác trên Tài liệu