Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / CD và K7 / Băng Kinh Việt Nam

Băng Kinh Việt Nam - Ta phải thấy mặt trời

- Webmaster cập nhật lần cuối 29/07/2014 15:26
Đây là 25 bản của cuốn băng KINH VIỆT NAM và TA PHẢI THẤY MẶT TRỜI đã được phát hành khoảng năm 1972, qua giọng hát của chính tác giả và của ba chị em Vân Hoà, Vân Khanh và Vân Quỳnh (con của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước).

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  02 - Hoa Bình là cơm áo

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  03 Dân ta vẫn sống

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  04 Chờ nhìn quê hương sáng chói

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  05 Cánh đồng hoà bình

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  06 Dựng lại người dựng lại nhà

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  07 Ngày mai đây bình yên

Vân Quỳnh hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  08 Ta thấy gì đêm nay

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  09 Đôi mắt nào mở ra

Vân Quỳnh hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  10 Nối vòng tay lớn

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  11 Ta phải thấy mặt trời

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  12 Hành ca

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  13 Những giọt máu trổ bông

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  14 Đồng dao hoà bình

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  15 Những ai còn là Việt nam

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  16 Hãy đi cùng nhau

Vân Quỳnh hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  17 Tuổi trẻ Việt Nam

Vân Quỳnh hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  18 Huế Sài Gòn Hà Nội

Vân Quỳnh, Vân Hoa và Vân Khanh hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  19 Nhân danh Việt Nam

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  20 Ta đi dựng cờ

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  21 Đừng mong ai, đừng nghi ngại

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  22 Việt nam ơi hãy vùng lên

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  23 Ta quyết phải sống

Vân Quỳnh hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  24 Chưa mòn giấc mơ

Trịnh Công Sơn hát

The reference library on Trinh Cong Son's works  25 Cho quê hương mỉm cười

Trịnh Công Sơn hát


So với Kinh Việt Nam, bản Hoà bình là cơm áo đã thay cho bản Sao mắt mẹ chưa vui trong cuốn băng này. Trong cuốn tập/băng này có những bản rất hay, nhưng bây giờ ít nghe/thấy ai hát, vậy xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn để thưởng thức hay tham khảo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thảo Long đã cung cấp thông tin và tư liệu về cuốn băng này. (PvĐ)

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Phạm văn Đỉnh