Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2008] Hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Pháp / Đêm nhạc "Hãy Đi Cùng Nhau"

Đêm nhạc "Hãy Đi Cùng Nhau"

- Webmaster cập nhật lần cuối 01/08/2008 15:24
Toulouse, 31/05/2008, 19h00
Thời gian 31/05/2008
từ 19:00 đến 23:55
Địa điểm Toulouse, France
Tên liên hệ Maison Vietnam
Điện thoại liên hệ 06 43 86 09 97
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Le nombre de places étant très limité, il est recommandé de réserver.


Les billets peuvent être achetés et retirés aux heures de permanence de Maison Vietnam :
81, rue St-Roch, 31400 Toulouse
les mercredi et samedi, de 17h à 19h.

Renseignements :
Maison Vietnam, maisonvietnam@maisonvietnam.org, tél: 06 43 86 09 97
UEVT, doanhniceeye@yahoo.com, tél.: 06 16 14 03 41
Luân Quốc Hưng, luanqhung@yahoo.com , tél: 06 87 31 81 49
Hội Văn Hoá TCS (TCS-Association Culturelle), vandinh.pham@gmail.com, tél.: 06 85 22 39 87

Toulouse, 31/05/2008, 19h00

Các thao tác trên Tài liệu