Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2008] Hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Pháp / Một số bài được hát trong đêm TĐQH

Một số bài được hát trong đêm TĐQH

Chưa có album hoặc hình ảnh nào đươc đưa lên.

Xin cho tôi
Thuỷ Tiên, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Nước mắt cho Quê hương
Thanh Hải, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Một buổi sáng mùa xuân
Hồng Anh, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Ngụ ngôn của mùa Đông
Thanh Hải, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Bài ca dành cho những xác người
Thuỷ Tiên, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Chiếc lá thu phai
Đức Tuấn, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008

Các thao tác trên Tài liệu