Bạn đang ở: Trang chủ / Góc bạn bè / Sinh-hoạt / [2008] Hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Pháp / Một số bài được hát trong đêm TĐQH

Một số bài được hát trong đêm TĐQH

- Webmaster cập nhật lần cuối 01/08/2008 15:53

Chưa có album hoặc hình ảnh nào đươc đưa lên.

Xin cho tôi - admin — cập nhật lần cuối 31/05/2008 09:18
Thuỷ Tiên, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Nước mắt cho Quê hương - admin — cập nhật lần cuối 31/05/2008 09:18
Thanh Hải, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Một buổi sáng mùa xuân - admin — cập nhật lần cuối 31/05/2008 09:18
Hồng Anh, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Ngụ ngôn của mùa Đông - admin — cập nhật lần cuối 31/05/2008 09:18
Thanh Hải, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Bài ca dành cho những xác người - admin — cập nhật lần cuối 31/05/2008 09:18
Thuỷ Tiên, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008
Chiếc lá thu phai - Webmaster — cập nhật lần cuối 01/06/2008 21:41
Đức Tuấn, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008

Các thao tác trên Tài liệu