Xin cho tôi

Thuỷ Tiên, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008

10.mp3 — audio/mp3, 6.02 MB (6307840 bytes)

Các thao tác trên Tài liệu