Nước mắt cho Quê hương

Thanh Hải, live từ Đêm nhạc "Trên đồi Quê Hương", Paris, 24/05/2008

04.mp3 — audio/mp3, 2.86 MB (2993842 bytes)

Các thao tác trên Tài liệu