Bạn đang ở: Trang chủ / English / 2 / 1 / Recent translations

Recent translations

Rich document Octet Stream Nostalgia
"Tình nhớ", translated by Trần Thị Khanh-Tương
Rich document Your passionate fingers
"Ru em từng ngón xuân nồng", translated by Trần Thị Khanh-Tương
Rich document Yesterday’s Beauty
"Diễm Xưa", translated by Trần Thị Khanh-Tương
Rich document Fortuitous
"Ngẫu nhiên". Translated by Jason Gibbs
Rich document text/x-sh Once In A Flash
"Một lần thoáng có", translated by Jason Gibbs
Rich document application/ecmascript Life has called on you for so many times
"Đời gọi em biết bao lần". Translated by AaronA.
Evening Crossing the Street Alone
"Chiều Một Mình Qua Phố", translated by Jason Gibbs
Rich document At Night I Feel Like a Waterfall
"Đêm thấy ta là thác đổ". Translated by Gigi.
Rich document D source code Sleep, My Child
"Ngủ đi con". Translated by Gigi.
Rich document Reminiscing as I Return
"Người về bỗng nhớ". Translated by Gigi.

Các thao tác trên Tài liệu