Bạn đang ở: Trang chủ / English

Friends of Trịnh Công Sơn

from all over the world, have come together to create this site with the hope that it will become a full-fledged library dedicated to the life and work of Trinh Cong Son.

home_articles.jpg

homesongs

Recent translations

Rich document Like words of good-bye
"Như một lời chia tay". Translated by Cao Thị Như-Quỳnh & John C. Schafer.
Rich document Sad Good Tidings
"Phúc âm buồn". Translated by Jason Gibbs.
Rich document application/ecmascript Misty eyes
"Ướt mi". Translated by Vân Mai
Rich document In the Evening You Walk
"Em đi trong chiều". Translated by Tôn Thất Quỳnh Du.
Rich document chemical/x-pdb Love's fitting torment
"Tình xót xa vừa", translated by Jason Gibbs
Rich document Bow down truly close
"Cúi xuống thật gần". Translated by Jason Gibbs.
Rich document Melancholy love
"Tình sầu", translated by Jason Gibbs
Rich document Lullaby to life
"Ru đời đi nhé". Translated by Vân Mai.
Rich document application/x-troff-me Rebuild people, rebuild home
"Dựng lại người dựng lại nhà", from the film "Land of Sorrows"
Rich document Troff document Diễm of the Past
"Diễm xưa". Translated by Cao Thị Như-Quỳnh & John C. Schafer.
Xem thêm...
 

Các thao tác trên Tài liệu