Bạn đang ở: Trang chủ / English
- admin cập nhật lần cuối 09/07/2014 14:27

Friends of Trịnh Công Sơn

from all over the world, have come together to create this site with the hope that it will become a full-fledged library dedicated to the life and work of Trinh Cong Son.

home_articles.jpg

homesongs

Recent translations

Rich document To one who lays down - Webmaster — cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Cho một người nằm xuống". Translated by Tran Duy Tinh.
Rich document Evanescent Bloom - Virtual manager — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Đóa hoa vô thường". Translated by Vân Mai.
Rich document Like a flying crane - Virtual manager — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Như cánh vạc bay". Translated by Vân Mai
Rich document D source code A long day in the Motherland - Webmaster — cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Ngày dài trên quê hương". Translated by Tran Duy Tinh.
Rich document StuffIt archive I Shall Revisit - Webmaster — cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Tôi sẽ đi thăm". Translated by Tran Duy Tinh.
Rich document Ballad of an insane person - Webmaster — cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Tình ca của người mất trí". Translated by Tran Duy Tinh.
Rich document It’s still raining - Webmaster — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Tuổi đá buồn". Translated by Khuong Duy.
Rich document D source code The forest has closed - Webmaster — cập nhật lần cuối 01/04/2022 09:09
"Rừng xưa đã khép", translated by Khương Duy
Rich document Grace onto life - Webmaster — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Cho đời chút ơn". Translated by Vân Mai
Rich document Scent of the ephemeral bloom - Webmaster — cập nhật lần cuối 02/07/2014 21:10
"Quỳnh hương". Translated by Vân Mai
Xem thêm...
 

Các thao tác trên Tài liệu